Despre noi

Editura LOGOS funcţionează ca parte integrantă din Grupul Editorial LOGOS, format din trei edituri – LOGOS, DISCIPOLUL şi PEREGRINUL – care operează cu o bază logistică comună pentru reducerea costurilor şi o mai bună servire a clienţilor. Cele trei edituri acoperă împreună o plajă largă de subiecte, de cititori şi de preţuri (de la preţuri foarte accesibile, pentru cărţi adresate publicului larg, la preţuri mai mari, pe măsura cărţilor specializate, care se adresează unor cititori pe măsură).

  • Editura LOGOS este o editură non-confesională, înfiinţată în 1992, care s-a specializat în carte de referinţă, necesară studenţilor la teologie, pastorilor, lucrătorilor în biserică, învăţătorilor biblici şi credincioşilor dornici să înţeleagă mai bine Biblia. Cărţile publicate de Editura LOGOS s-au dovedit în decursul anilor resurse valoroase pentru cei care slujesc în biserică şi au devenit manuale sau bibliografie recomandată în multe instituţii teologice, din diverse confesiuni. Cărţile Editurii LOGOS se adresează aşadar îndeosebi slujitorilor bisericii. (www.logos.ro)

  • Editura DISCIPOLUL a fost înfiinţată în toamna anului 2005, pentru a răspunde unei nevoi devenite evidente pe piaţa de carte religioasă: aceea de a găsi uşor „cărţi bune, la preţuri bune”. Prin „cărţi bune”, înţelegem cărţi care să ajute creştinul practicant, indiferent de confesiune, să înţeleagă mai bine mesajul biblic şi să identifice modalităţile practice de a-l integra în viaţa sa. În plus, asemenea „cărţi bune” trebuie să fie scrieri şi traduceri de calitate, atât în ce priveşte conţinutul ideatic, cât şi aspectul editorial. Prin „preţuri bune” înţelegem preţuri pe care să şi le poată permite, fără dificultate, toţi cei care doresc o anumită carte. Cărţile Editurii DISCIPOLUL se adresează aşadar masei largi de credincioşi din biserică, pentru a-i ajuta în viaţa de familie, în creşterea copiilor şi în viaţa de credinţă. (www.discipolul.ro)

  • Editura Peregrinul şi-a început activitatea în 2008, adresându-se unui segment mai restrâns din biserică şi din societatea laică, dispus să citească şi să investească în propria formare, oferindu-le cărţi care au la bază valorile creştine şi iau în discuţie un spectru mai larg de teme, stimulând analiza personală, formarea propriilor convingeri, dezbaterea civilizată şi schimbul constructiv de idei. Titlurile publicate de PEREGRINUL sunt deosebit de atent selectate, fiecare dintre ele putând reprezenta un punct de cotitură în gândirea unui cititor avizat. Cărţile Editurii Peregrinul se adresează aşadar îndeosebi intelectualilor din biserici. (www.peregrinul.ro)